Udarbejdelse af IT strategi

intet

Fundamentet for en effektiv it-anvendelse, er en it-strategi som understøtter og er afstemt med virksomhedsstrategien.  VIRKSOMHEDENS MISSION OG VISION
En virksomhedsstrategi bygger ofte på virksomhedens mission - defineret som dens eksistensberettigelse - og den fremadrettede vision for virksomheden, hvor visionen udtrykker den ønskede fremtid. Ud fra dette fastlægges de mål og indsatsområder der skal arbejdes med, for at realisere visionen, hvor dette for it, fastlægges i it-strategien.

IT-STRATEGIEN
It-strategien beskriver it-indsatsområder i form af projekter og aktiviteter der kobles på konkrete forretningsmål, dette med en entydig ejer i forretningen, som dels kan tildele ressourcer i form af økonomi og medarbejdere, og dels kan prioritere og godkende gennemførsel.

“Bistand ydes til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategien og it-understøttelsen via en robust og sammenhængende it-strategi. En sammenhæng på både strategisk, teknisk og organisatorisk niveau”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *