Ydelser

Decade Consulting leverer ydelser indenfor en række områder som er koncentreret indenfor: IT, strategi, styring og ledelse samt bestyrelser og advisory boards:

Udarbejdelse og implementering af it-strategi

Etablering af forretningsorienteret it-governance

Kontrakt og leverandørstyring

Gennemførelse af EU-udbud på it-ydelser

Gennemførelse af outsourcing evaluering

Etablering af programkontor

Etablering af it-sikkerhedspolitik og procedurer

Praktisk implementering af den nye persondataforordning

Gennemførelse af projekt audit

Gennemførelse af modenhedsvurdering for it-anvendelse

Dynamisk og konstruktiv projektledelse

Interim it-ledelse

Undervisning af ledere på diplomuddannelse i ledelse med fokus på:

 • Personlig Ledelse
 • Ledelse og Medarbejdere
 • Ledelse og Organisation
 • Strategisk Ledelse

Coaching af ledere og ledergrupper

Bestyrelsesetablering og/eller deltagelse

Etablering og drift af advisory boards

Ydelserne vil altid, i dialog med kunden, kunne tilpasses dennes behov og særlige præferencer således, at aftalegrundlaget altid er klart og tydeligt for alle parter. For Decade Consulting er det vigtigt at kunden altid føler at vi leverer den rette ydelse i den aftalte kvalitet og omfang.

Såfremt Decade Consulting ikke selv har de fornødne kompetencer og ressourcer, vil vi i videst muligt omfang søge dette løst ved hjælp af vores store og omfattende netværk.

Udarbejdelse og implementering af it-strategi

Mål

En it-strategi skal sikre optimal udnyttelse af it-ressourcerne samt sikre at it-strategien understøtter forretningsstrategien gennem aktiv involvering af alle primære forretningsenheder.

It-afdelingen skal drive it-strategiprocessen, men forretningen skal via topledelsen skal gennem styregruppe og koordineringsudvalg prioritere indsatsen og ressourceforbruget.

I processen skal det sikres at it-strategien udfordres samt inkluderer potentiel brug af nye teknologiske muligheder.

En it-strategi bør minimum opdateres hvert 3 år.

Hvert år i it-strategiens dækningsperiode skal årsplaner og årsbudgetter tilpasses i forhold til de prioriterede indsatser.

Samarbejdsform

Udarbejdelse af en it-strategi skal forankres i topledelsen og vil inkludere involvering af alle virksomhedens forretningsområder.

I fællesskab afdækker vi formål og mål med it-strategien og kobling til forretningsstrategien, hvorledes strategiprocessen skal organiseres samt hvilke behov for involvering der er nødvendigt.

I processen vil vi afdække kritisk mål og leverancer, status på igangværende projekter, it-driftens helbredstilstand, den oplevede support og serviceorientering, teknologiske muligheder, krav til ressourcer og kompetencer samt it's leveringsevne.

Resultaterne vil bestå af:

Der vil i løbet af processen bliver udarbejdet nedenstående:

 • Organisering og struktur for IT-strategiprocessen
 • Plan for gennemførelse af processen
 • Dokumenteret it-strategi dækkende 3-5 årsperiode
 • It-handlingsplan for kommende budgetperiode
 • Potentiale og gab-analyse
 • Sårbarheds- og risikovurdering
 • Forslag til it-governanceprocesser

Etablering af forretningsorienteret it-governance

Mål

En effektiv forretningsorienteret it-governance sikrer en effektiv og værdiskabende brug af IT, herunder at it-ledelses- og styringsprocesser er dokumenterede samt er operationelle og efterleves.

En optimal it-governance opnås ved en aktiv involvering af forretningen i prioriterings og beslutningsfora vedrørende it-indsatsområder.

Ved en robust it-governance sikres det at IT-ressourcerne anvendes optimalt i forhold til projekter, udvikling, drift og support.

Endvidere sikres det gennem governancemodellen, at der er et retvisende overblik over virksomhedens samlede it-portefølje.

Samarbejdsform

Etableringen af en sammenhængende it-governance skabes i dialog mellem it-enheden og forretningen. Den øverste forretnings- og it-ledelse fastlægger/verificerer først de overordnede mål med it-governance samt fastlægger organisering og beslutningsfora.

Dernæst udarbejdes i samarbejde med it-enheden en modenhedsanalyse af den eksisterende it-governance, hvor governancemodellen Cobit anvendes.

Med udgangspunkt i modenhedsanalysen prioriteres de enkelte indsatsområder og fremlægges til beslutning i it-governancegruppen.

Herefter udarbejdes/opdateres de nødvendige styringsdokumenter som indgår i den samlede it-gernancedokumentation, og nødvendige tilpasninger af de relaterede processer kommunikeres og forankres i virksomheden.

Ansvaret for denne forankring er et forretningsanliggende, og bør være placeret hos topledelsen.

Resultaterne vil bestå af:

Den etablerede it-governance model vil rumme nedenstående produkter og processer:

 • Dokumenteret organisations- og beslutningsfora for it-indsatsområder
 • Dokumenteret it-processer og styringsmodeller
 • Plan for kommunikation til samt forankring i virksomheden
 • Rammetidsplan for struktureret opfølgning på prioritering og justering af indsatsområder
 • Anbefaling vedrørende ressourcer til fremadrettet forvaltning af it-governance

Kontrakt og leverandørstyring

Mål

Enhver it-afdeling har mange omkostninger som der skal være styr på. Omkostningerne dækker bl.a. licenser, driftsaftaler, service og konsulentydelser.

De mange aftaler har forskellige dækningsområder og varighed, som der bør være fuld dokumentation for i forbindelse med genforhandling, opsigelser og anvendelse i den daglige drift.

 

Samarbejdsform

Det vil...

 

Resultaterne vil bestå af:

Plan for gennemførelse af IT-strategiprocessen.