Ledelse

intet

Effektiv virksomhedsdrift og udvikling kræver ledelse - god, relevant, meningsfuld og effektiv ledelse.

 

En optimal it-governance opnås ved en aktiv involvering af forretningen i prioritering og beslutning om, hvilke dele af it-indsatsen der skal fokuseres på, som giver den største værdiskabelse til forretningen, og samtidig anvender IT-ressourcerne optimalt og sikrer leveringsevne.

FORRETNINGSINVOLVERING

Forretningsinvolveringen i IT skal være forankret i virksomhedens:

  • Struktur og organisering
  • Beslutningsprocesser
  • Strategiske mål
  • Afstemte risikobillede
  • Ønskede adfærd

Ansvaret for denne forankring er et forret- ningsanliggende, og bør være placeret hos topledelsen.