IT-Strategi

intet

Fundamentet for en effektiv it-anvendelse, er en it-strategi som understøtter og er afstemt med virksomhedsstrategien.
 

VIRKSOMHEDENS MISSION OG VISION

En virksomhedsstrategi bygger ofte på virksomhedens mission - defineret som dens eksistensberettigelse - og den fremadrettede vision for virksomheden, hvor visionen udtrykker den ønskede fremtid.

Ud fra dette fastlægges de mål og indsatsområder der skal arbejdes med, for at realisere visionen, hvor dette for it, fastlægges i it-strategien.

IT-STRATEGIEN

It-strategien beskriver it-indsatsområder i form af projekter og aktiviteter der kobles på konkrete forretningsmål, dette med en entydig ejer i forretningen, som dels kan tildele ressourcer i form af økonomi og medarbejdere, og dels kan prioritere og godkende gennemførsel.

IT-strategien kan med fordel behandle følgende it-områder:

 • IT Governance & organisering
 • IT Drift & infrastruktur
 • IT Service & support
 • IT Programudvikling & vedligehold
 • IT Sikkerhed & risiko styring
 • IT Projekt- & program ledelse

UDARBEJDELSE AF IT-STRATEGIEN

Da it-strategien tager udgangspunkt i de forretningsmæssige mål og ønsker for fremtiden, skal disse afdækkes. En operationel tilgang til dette vil kunne være:

 1. Fastlæg ejerskab og proces
 2. Afdæk forretningskrav og ønsker
 3. Afdæk teknologiske muligheder
 4. Afdæk økonomi og ressourcebehov
 5. Konsolider og prioriter indsats
 6. Udarbejd implementeringsplan
 7. Implementer og monitorer

Denne tilgang vil ofte blive udvidet med mere specifikke punkter, som er tilpasset den enkelte virksomheds specifikke mål.

 

 

IMPLEMENTERING AF IT-STRATEGIEN

Implementeringen af it-strategien kan med fordel styrings- og ledelsesmæssigt tilpasses omfanget af de forskellige indsatsområder. En implementeringsplan vil ofte rumme både it-styring og forandringsledelse i form af procestilpasninger, kompetenceløft og kommunikation.

En strategi med mange indbyrdes afhængige indsatsområder, vil tit blive styret med en overordnet programledelse.

Uanset omfanget, bør alle indsatsområder have en ansvarlig fra forretningen, og to eller flere som indgår i styregruppen for det enkelte projekt eller samlede program.

En sammenhængende styring vil ofte være dækket af en it-governance, hvor indsatsen nedbrydes i årlige handlingsplaner.

VEDLIGEHOLDELSE AF IT-STRATEGIEN

En it-strategi bliver ofte udarbejdet med et tre-årigt sigte, men bliver på grund af naturlig friktion ofte justeret årligt sammen med handlingsplanerne.