Om Decade

Det it-strategiske og faglige fundament

Decade Consulting er etableret i 2008 af Flemming Bjerring Jensen, der siden 1980 har arbejdet med forretningsorienteret it-anvendelse.

Flemming har et langt karierreforløb, hvoraf han de sidste 18 år har fungeret som chef i såvel medicinal, energi og servicevirksomheder samt hos rene it-leverandører. I den forbindelse har han opnået en stor it-faglig og organisationsviden, på såvel strategisk som operaionelt niveau i virksomheder

Ud over den store praksiserfaring med ledelse har Flemming siden 2010 undervist på Professionshøjskolens diplomuddannelse i ledelse.

 

En samlet homogen leverance

Decade Consultings ydelser er således baseret på en forståelse af både forretning og it, strategi og drift, hvilket er understøttet af en såvel praktisk som teoretisk orienteret ledelseserfaring.

Decade Consulting indgår i flere faglige netværk, og kan via disse sikre at de rette specialister kan tilvejbringes efter behov.


"Meningsskabelse
er fundamentet
for enhver forandring"